Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Sairaanhoito

Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito suunnataan keskeisimpien pitkittyvää työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien varhaiseen toteamiseen ja tehokkaaseen hoitoon. Työterveyshuollossa ei ole päivystysvelvollisuutta.

Työterveyshoitajien vastaanotto
Vastaanotto toimii 12.2.2019 alkaen kaikissa yksiköissämme ajanvarauksella. Ajan voi varata asiakaspalvelusta tai Työterveys Aalto Oy internet -ajanvarauksen ja Työterveys Laine Oy internet-ajanvarauksen kautta.

Lääkärin vastaanotto
Vastaanotto toimii aina ajanvarauksella.

Erikoislääkärikonsultaatiot
Tehdään työterveyshuollon erikoislääkärin lähetteellä liittyen työkyvyn arviointiin. Hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa.

Akuuttien sairauksien hoito
Sairaanhoito sisältää työterveyshuoltopainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja siihen liittyvät, sopimuksessa määritellyt laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä tarvittaessa työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin ohjaus- ja neuvontapalvelut.

Kehitämme lääkäreiden ja työterveyshoitajien työnjakoa, jotta voimme tarjota lisää resursseja lääkäreiden työterveyshuoltopainotteiseen sairaanhoitoon ja työkyvynarviointiin. Kokeneiden työterveyshoitajiemme laaja-alaista tietotaitoa hyödyntämällä tarjoamme asiakkaillemme kohdennettua ja joustavaa palvelua. Äkillisten sairauksien hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus toteutetaan asiakaspalvelussa sekä työterveyshoitajien vastaanotolla.

Tuki- ja liikuntaelinoireista kärsivät asiakkaat ohjataan ensisijaisesti työfysioterapeutin vastanotolle. Tavoitteena on, että asiakas saa heti oireilun alkuvaiheessa ohjausta ja neuvontaa itsehoitoon oireen sekä sairauden pitkittymisen estämiseksi.

Sairaanhoitopalveluihin ei kuulu vapaa-ajantapaturmien hoito, raskauden ehkäisy tai vaihdevuosivaivojen hoito eli ns. lisääntymisterveyteen kuuluvat asiat.

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun