Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Työterveyspalvelut > Terveystarkastus

Terveystarkastus

Työterveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon kokonaisuutta. Niiden tavoitteena on:

• työperäisten sairauksien tai oireiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
• terveyden, työ- ja toimintakyvyn sekä voimavarojen arviointi, edistäminen ja ylläpitäminen
• tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta
• tietojen antaminen työhön liittyvistä terveysvaaroista ja –haitoista sekä henkilökohtainen ohjaus niiden välttämiseksi
• mahdollisimman varhainen hoito- ja kuntoutustarpeen selvittäminen

Terveystarkastuksissa selvitetään tietoa työstä, työolosuhteista sekä työyhteisön toimivuudesta ja muutoksista. Terveystarkastukset mahdollistavat varhaisen hoidon ja kuntoutuksen käynnistämisen sekä ohjauksen turvallisiin työtapoihin. Terveellisiin elämäntapoihin tukeminen on myös tärkeää.

Työntekijän työhyvinvointitapaaminen on tarpeen, kun työssä jaksaminen on koetuksella. Työhyvinvointitapaamisen painopiste on työn muuttumisessa, sujumisessa ja mielekkyydessä.

Käy täyttämässä terveystarkastuskysely!

Ohje kyselyn täyttämiseen (PDF)

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun