Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Työterveyspalvelut > Työhyvinvoinnin johtamisen tuki

Työhyvinvoinnin johtamisen tuki

Mitä on työhyvinvointijohtaminen

Työhyvinvoinnin johtaminen sisältää laaja-alaista toimintamallia koskien niin johtamiskäytäntöjä ja esimiestyötä kuin työpaikan yhteisesti sovittavia pelisääntöjä, työn mielekkyyden turvaamista ja vaikkapa palkitsemismallia. Työhyvinvointijohtamiseen kuuluu myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja hoitaminen.

Työkalut, joita työhyvinvointijohtamisessa kussakin yrityksessä käytetään, ovat yrityksen omista tavoitteista ja toimintakulttuurista riippuvaisia. Työterveyshuollon ammattilaiset ovat erikoistuneet työkykyyn ja työhyvinvointiin. Heitä kannattaa hyödyntää, kun työhyvinvointi mietityttää.

Työn muutos

Työelämä on jatkuvaa muutosta, työmenetelmät, organisaatiot ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Näistä seuraa tekemäämme työhön syvälisiä muutoksia. Päällekkäiset ja keskeneräiset muutokset vaikuttavat työn sujumiseen, työssä ilmenee häiriöitä, uudelleen ja päällekkäistä tekemistä, sähläystä ja laadun vaihtelua. Muutosten hallinta ja läpivieminen haastaa koko organisaation jaksamisen.

Autamme työyhteisöä tunnistamaan ja jäsentämään jokapäiväiseen työhön liittyviä pulmatilanteita. Se lisää työn mielekkyyttä ja parantaen yrityksen työn tuottavuutta.

Toimintamallimme tuo näkyväksi, millaiselta arki näyttäytyy työyhteisössä ja millaisia haasteita työn muutos aiheuttaa työn sujumiselle. Yhdessä työyhteisön kanssa tutkimme, mikä arjessa kuormittaa sekä mihin mahdolliset arjen epäkohdat ja ongelmat liittyvät. Lopputuloksena syntyy työyhteisön yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten toisin tekemällä saadaan työnteko sujuvammaksi, mikä palvelee yrityksen tavoitteita ja lisää työhyvinvointia.
Tämäkin työterveyshuollon toiminta pyrkii auttamaan työyhteisöä pidentämään työuria terveesti ja laadukkaasti.

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun