Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Työterveyspalvelut > Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta. Selvityksen tavoitteena on:

  • tunnistaa työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja
  • arvioida työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta
  • tehdä ehdotuksia työn haittojen ja vaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
  • laatia yrityksen kanssa tavoitteellinen ja vaikuttavuusseurannan sisältävä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Työelämän muutokset haastavat miettimään, miten työ sujuisi jouhevasti. Ratkaisut ovat usein lähellä ja toteutettavissa, mutta arkikiireessä ei useinkaan helposti havaittavissa. Henkilöstö kuormittuu kiireestä, työn jatkuvasta moninaistumisesta ja muuttumisesta. Työelämässä tarvitaan eteenpäin vievää yhteistyötä, selkoa epätietoisuuteen ja jäsennystä työssä suoriutumisen edellytyksiin.

Työterveys Aalto Oy ja Työterveys Laine Oy tarjoavat kohdennettuja työpaikkaselvityksiä, joissa analysoidaan töiden sujumista työpaikalla ja etsitään siihen ratkaisuja.


Kelan tiedote 24.6.2015:
Työnantaja voi saada työterveyshuollon korvauksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys. Sen tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehdään viimeistään vuoden 2016 aikana.

Yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty. Työterveyshuollon kustannukset hylätään siis siihen asti, kunnes työpaikkaselvitys on tehty.

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun