Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Työterveyspalvelut > Työterveysraportointi

Työterveysraportointi

Työterveyshuolto toimittaa työnantajalle yrityksen tilikauden loputtua tilikautta koskevan raportin työterveyshuoltotoiminnasta ja kustannuksista (SV98 -lomake). Raportti sisältää mm. työpaikkatoimintaan käytetyn ajan, terveystarkastuksien lukumäärän ammattiryhmittäin sekä toimintaa vastaavat kustannukset. Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen yleislääkäritasoisen sairaanhoitopalvelun, niin toimintaluvut ja kustannukset ammattiryhmittäin selviävät myös raportista.

Muusta raportoinnista sovitaan yhdessä työnantajan kanssa. Sairauspoissaolojen seuranta sairauslomien pituuksien ja tautiluokkien mukaan tai toimialakohtainen raportointi sairauspoissaoloista ovat esimerkkejä erikseen sovittavista raporteista. Jotta sairauspoissaoloraportointi olisi kattavaa, voimme työterveyshuollossa tallentaa myös työterveyshuollon ulkopuolella kirjoitetut sairauspoissatodistukset. Tämä mahdollistaa työterveyshuollon ja työnantajan varhaisen tuen ja puuttumisen työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin, kun tiedot poissaoloista ovat kattavasti työterveyshuollossa.

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun