Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Työterveyspalvelut > Työterveysraportointi

Työterveysraportointi

Työterveyshuolto toimittaa työnantajalle yrityksen tilikauden loputtua tilikautta koskevan raportin työterveyshuoltotoiminnasta ja kustannuksista (SV98 -lomake). Raportti sisältää mm. työpaikkatoimintaan käytetyn ajan, terveystarkastuksien lukumäärän ammattiryhmittäin sekä toimintaa vastaavat kustannukset. Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen yleislääkäritasoisen sairaanhoitopalvelun, selviää raportista myös siihen liittyvät toimintaluvut ja kustannukset ammattiryhmittäin.

Muusta raportoinnista sovitaan yhdessä työnantajan kanssa. Esimerkkinä ovat sairauspoissaolojen seuranta niiden pituuden tai tautiluokituksen mukaan, sekä toimialakohtainen raportointi sairauspoissaoloista. Jotta sairauspoissaoloraportointi olisi kattavaa, voimme työterveyshuollossa tallentaa myös työterveyshuollon ulkopuolella kirjoitetut sairauspoissatodistukset. Tämä mahdollistaa työterveyshuollon ja työnantajan varhaisen tuen ja puuttumisen työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin, kun sairauspoissaolotiedot ovat kattavasti työterveyshuollossa.

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun