Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Työterveyspalvelut > Varhainen tuki työkykyasioissa

Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana äkillisesti tai vähitellen.

Työkyvyn heiketessä, on siihen tarpeen puuttua mahdollisimman varhain parhaimpien tulosten saavuttamiseksi. Työkyvyn avaimet ovat usein työpaikalla.

Työterveys Aallon varhaisen tuen, tunnistamisen ja puuttumisen mallin avulla työpaikka voi laatia oman toimintamallinsa työkykyä uhkaavia tilanteita varten sekä käynnistää korjaavat toimenpiteet tarvittaessa työterveyshuollon tuella.

Malli toimii parhaiten, kun siitä on keskusteltu koko työyhteisön kanssa. Mallin mukainen toimintatapa hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Keskeisessä asemassa prosessissa ovat työntekijä itse sekä hänen lähiesimiehensä. Työntekijä vastaa omista henkilökohtaisista ratkaisuistaan prosessin eri vaiheissa ja työpaikalla prosessin etenemisestä taas vastaa lähiesimies.

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun