eTerveyden chat-vastaanotto sujuvoittaa asiointia työterveydessä

Työterveys Aallon työterveyshoitaja Niina Aalto kertoo tunnelmia ja ajatuksia alkuvuodelta eTerveys chat-vastaanoton käyttöönotosta. Miten palvelukanava vastaa asiakkaidemme tarpeisiin ja miten eTerveys on lähtenyt käyntiin?

 

eTerveyden työterveyshoitajat Niina Aalto ja Carita Arrimo.
eTerveyden työterveyshoitajat Niina Aalto ja Carita Arrimo.

Vuoden vaihtuessa olimme työterveyshuollossa uuden edessä. Avasimme nykyasiakkaan tarpeita vastaamaan palvelukanavan eTerveys chat-vastaanoton. Uuden etäkanavan kautta voidaan hoitaa asioita, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista tai akuuttia hoitoa. eTerveydessä työskentelee työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja ja lääkäri.

Työterveyshoitaja Niina Aalto siirtyi tammikuun 2022 alussa työskentelemään työterveyshoitajana eTerveyden chat-vastaanotolla. ”On hienoa, että pääsen terveydenhoitajana ja työterveyshoitajana olemaan osana Työterveys Aallon kehittyviä digipalveluja. Terveydenhoitajatyön osaamisvaatimuksissa perinteisen kansanterveystyön ja hoito- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi korostuvat tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvät taidot, moniammatillinen yhteistyö sekä verkosto- ja projektityötaidot, joten terveydenhoitajan asiantuntijuuden hyödyntäminen etäpalvelun toteuttamisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää”, Aalto pohtii.

Työterveyshuolto ja digitaalisuus

Työterveyshuollon ydintehtävinä ovat terveyden ja työkyvyn edistäminen, työkyvyttömyyden ehkäisy ja työolojen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät. Työterveyshuollossa etäpalvelujen hyödyntäminen laajentaa toimintatapoja ja palvelua. Asiakkaiden tarpeisiin on helpompi vastata nopeammin ja laadukkaammin. Digitalisaatio mahdollistaa myös työn kehittämisen ja palvelu on myös kustannustehokkaampaa.

”Uusille sukupolville digitalisaatio on osa arkea ja oletusarvoisesti osa palveluja, eivät lisäys palveluihin”, Aalto toteaa. Kaikkea palvelua ei voida eikä ole tarkoituksenmukaista kuitenkaan tarjota etäyhteyksin ja esimerkiksi mahdolliset tekniset ongelmat etäyhteyksissä ovat kuormittavia, vaikkakin usein ohimeneviä. ”Joskus asiakasta on syytä ohjata vastaanotolle paikan päälle. Henkilökohtainen tapaaminen asiakkaan kanssa on ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen tilaisuus kartoittaa hänen tilannettaan ja tukea asiakasta. Hoitokontakti paikan päällä tuo myös persoonaa enemmän esiin. Jatkoyhteydet esimerkiksi työterveyshoitajan kanssa on usein näppärä sopia etäkontakteiksi”, tuumii Aalto.

eTerveys täydentää palvelukokonaisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun (2016:5:n) mukaan Suomi on jo nyt yksi julkisten sähköisten palvelujen kärkimaa, ja tutkimusten mukaan suomalaisilla on EU-maiden paras digiosaaminen. Digipalvelut ovat edelleen lisääntymässä. Jo aiempien käytössä olleiden digipalveluiden ja -työkalujen (esimerkiksi OmaAalto, videovastaanottopalvelut, terveyskyselyt) rinnalle tullut eTerveys täydentää asiakkaan saatavilla olevaa palvelukokonaisuutta. Etäpalvelut mahdollistavat asiakkaan asioinnin paikasta riippumatta: digitaalisten palvelujen ja työkalujen käyttöönotto sujuvoittaa terveydenhuollossa asiointia ja mahdollistaa nopeamman palvelun sekä ihmisten paremman hyvinvoinnin.

Milloin eTerveydessä asioidaan?

  • sairauden oireet ja hoidon tarpeen arviointi
  • työtapaturmatilanteiden arviointi ja neuvonta
  • työperäisten oireiden tilannekartoitus
  • tuki- ja liikuntaelinoireet
  • huoli omasta jaksamisesta
  • reseptien uusinta

Asiakas voi valita etävastaanotolle tilanteeseensa sopivan hoitopolun ja tarkentavan oireen, jonka jälkeen automaattisen kyselyn myötä pääsee työterveyshoitajan etävastaanotolle. Työterveyshoitajan palvelutarpeen arvion perusteella asiakas voi ohjautua vielä lääkärin tai työfysioterapeutin keskusteluun tai muiden palvelujen piiriin. Usein työterveyshoitajan jatko-ohjeet ja neuvonta kuitenkin riittävät.

eTerveyden löydät osoitteesta: omaaalto.fi 

Kokemuksia palveluista

Asiointi eTerveydessä on kasvanut kuukausi kuukaudelta. Ihmiset löytävät palvelun pariin ja se on tullut tutuksi heille. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyntejä oli lähes 800, joista:

✔ 70 % palvelutapahtumista​ hoidettiin suoraan eTerveyden chat-istunnolla
✔ 24 % asioista vaati eTerveyden lisäksi puhelinkontaktin tai jatkoseurantakäynnin työterveyshuollossa
✔ 6 % asiakkaista ohjattiin palveluntarpeen arvioinnin perusteella muihin palveluihin

eTerveyden käynnistymisen myötä palautetta kerätään niin asiakkailta kuin ammattilaisilta palvelun kehittämiseksi. Etäpalvelujen tuottaminen ja kehittäminen osana työterveyshuoltoa monipuolistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työtä. ”Vaikka livenä tapahtuvia kohtaamisia eivät etäpalvelut korvaa ja niitä varmasti kaipaankin, olen uudesta työnkuvastani motivoitunut: asiakkaat saavat entistä nopeammin apua sekä ohjausta ja on ihanaa nähdä työterveyshoitajan ja terveydenhoitajan työn monipuolisuus” Aalto tiivistää.

Tässä muutama sana asiakkaidemme kertomana eTerveydestä:

🗨 “Kiitos, tämä helpotti kovasti. Olet ollut suureksi avuksi, kiitos.”
🗨 ”Kiitos teille paljon. Todella kätevä tämä oma aalto”​
🗨 “Voi, tämähän on kattava palvelu! “
🗨 “Ok, olipas tämä helppoa, hienoa palvelua! Kiitos!” 
🗨 “Supertoimintaa siellä!

Oletko Sinä asioinut eTerveydessä?

Kerro kokemuksistasi meille oheisen palautelomakkeen kautta!

Tästä palautelomakkeelle.

Lähde:

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5 (linkki)

-Niina Aalto (tth, Työuran uurtaja Tuura ® -ohjaaja)
Niina Aalto on Työterveys Aallon työterveyshoitaja eTerveydessä

-Jonna Hakamäki (merkon., lh.)
Jonna Hakamäki on Työterveys Aallon markkinoinnin ja myynnin assistentti

-Kristina Grahn (TtM, BBA, sh.)
Kristina Grahn on Työterveys Laineen ja Työterveys Aallon asiakkuuspäällikkö

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Lääkärirekry