Henkilöasiakkaalle

Tervetuloa henkilöasiakkaaksi Työterveys Aaltoon!

Työnantajasi on järjestänyt työterveyshuollon Työterveys Aallossa ja meidän tehtävänämme on huolehtia sinun hyvinvoinnistasi sekä tukea työssä jaksamistasi. Tältä sivulta löydät tärkeää tietoa palveluistamme ja niiden käytöstä.

 

Mitä työterveyshuoltoon sisältyy?

Työnantajallasi on velvollisuus tarjota työntekijöilleen työterveyshuollon palvelut. Uutena työntekijänä saat työnantajaltasi opastuksen siitä, millaiset työterveyshuollon palvelut henkilöstöllä on käytössä, sekä millaisissa asioissa työterveyshuollossa voi asioida. Lain mukaan työnantajan on tarjottava vähintään lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Tarkemmin työterveyshuollon palveluiden sisällöistä sovitaan työnantajan kanssa. Sovitut asiat kirjataan yhteistyössä ylös työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmasta ilmenee, mitä palveluita työterveyshuoltosi sisältää. Dokumentti on julkisesti nähtävillä työpaikallasi.

Lakisääteistä työterveyshuoltoa on esimerkiksi työtapaturmien hoito tai hoitoon ohjaus sekä työntekijöiden sovitut lakisääteiset ja altisteperusteiset terveystarkastukset. Lakisääteistä työterveyshuoltoa ovat myös sovitut työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin neuvonta- ja ohjauspalvelut. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyy lisäksi rokotukset, päihdehaittojen ehkäisy-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Kun työkykyysi liittyy terveydellisiä haasteita, voit hakeutua työterveyshuoltoon, jossa annamme neuvontaa ja ohjausta sekä selvitämme työkykyäsi. Työterveydessä harkitsemme tilannekohtaisesti myös muiden asiantuntijoiden käytön tarpeen työkyvyn arvioinneissa.

Työterveyshuollossa arvioidaan lisäksi työntekijän kuntoutustarpeita sekä sovitetaan työtä vastaamaan olemassa olevaan työkykyyn yhteistyössä työnantajan ja työsuojeluorganisaation kanssa.

Työterveyshuollon palveluihin pääsy

Työterveyshuollossa on käytössä hoidon tarpeen arviointi. Työterveyshuoltoon ottaessasi yhteyttä saat neuvontaa ja ohjausta tilanteeseesi. Arvioimme hoitosi tarpeen kiireellisyyden sekä oikean hoitavan tahon.
Keskitymme erityisesti pitkittyvää työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon. Voimme tarjota hoitopolun työterveyshuollossa henkilöasiakkaille niissä asioissa, joista työnantajan kanssa on sovittu. Hoitosi voidaan aloittaa fyysisen vastaanoton lisäksi myös tilanteen mukaan eTerveyden chat-vastaanotolla tai etävastaanotolla.

Kaikille henkilöasiakkaille on käytettävissä OmaAallon digitaaliset työterveyspalvelut.

Selvitä, millaisia sairaanhoidon palveluita työnantajasi työterveyshuollon palvelusopimukseen sisältyy. Sairaanhoidon palvelut eivät ole lakisääteisiä palveluita, vaan työnantajat voivat lisäksi järjestää työntekijöilleen sairaanhoidon palveluita työterveyshuollossa.

Palvelumme

  • Työkyvyn tuki: työkykyarviot, osatyökykyisen työntekijän terveyden seuranta ja kuntoutustarpeen arviointi
  • Terveystarkastukset, ohjaus ja neuvonta terveysasioissa
  • Työterveyshoitajan vastaanottokäynnit
  • Työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja tai työfysioterapeutti) arvion perusteella työterveyspsykologin, sosiaalialan asiantuntijan ja työterveyslääkärin vastaanottokäynnit
  • Työtapaturmien hoito
  • Lääkärin tarpeelliseksi katsomat diagnostiset tutkimukset


Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana äkillisesti tai vähitellen. Työkyvyn heikkenemiseen on tarpeen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Työkyvyn tukemisen avaimet ovat usein työpaikalla.

Työterveys Aallon varhaisen tuen, tunnistamisen ja puuttumisen mallien avulla työpaikalla voidaan laatia oma toimintamalli työkykyä uhkaavia tilanteita varten, sekä tarvittaessa käynnistää korjaavat toimenpiteet työterveyshuollon tukemana. Malli toimii parhaiten, kun siitä on keskusteltu koko työyhteisön kanssa. Mallin mukainen toimintatapa hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin.

Keskeisessä asemassa prosessissa ovat työntekijä itse sekä hänen lähiesihenkilönsä. Prosessin eri vaiheissa työntekijä vastaa omista henkilökohtaisista ratkaisuistaan, työpaikalla prosessin etenemisestä vastaa lähiesihenkilö.

Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa

Miten onnistuimme?

Rakennamme asiakkuuksissamme aitoa kumppanuutta – siksi asiakaspalautteet ovat meillä tärkeässä roolissa.
Hyödynnämme asiakaspalautteita toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Kiitos, kun annat palautetta!

Anna Palautetta

Huomioithan ystävällisesti, että tietosuojasyistä emme voi hoitaa terveyteen liittyviä asioita palautekanavan kautta.
Jos Sinulla on hoitoosi tai terveydentilaasi liittyvä asia, voit kysyä OmaAalto-palveluiden kautta
joko vastuutyöterveyshoitajaltasi (kiireetön viestintä) tai eTerveys chat -vastaanotolla (aukioloaikoinamme) tarkemmin tilanteestasi.