Henkilöasiakkaalle

Tervetuloa henkilöasiakkaaksi Työterveys Aaltoon!

Työnantajasi on järjestänyt työterveyshuollon Työterveys Aallossa ja meidän tehtävänämme on huolehtia sinun hyvinvoinnistasi sekä tukea työssä jaksamistasi. Tältä sivulta löydät tärkeää tietoa palveluistamme ja niiden käytöstä.

Rakennamme asiakkuuksissamme aitoa kumppanuutta – siksi asiakaspalautteet ovat meillä tärkeässä roolissa. Hyödynnämme asiakaspalautteita toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Kiitos, kun annat palautetta!

Anna Palautetta

Mitä työterveyshuoltoon sisältyy?

Työnantajallasi on velvollisuus tarjota työntekijöilleen työterveyshuollon palvelut. Uutena työntekijänä saat työnantajaltasi opastuksen siitä, millaiset työterveyshuollon palvelut henkilöstöllä on käytössä, sekä millaisissa asioissa työterveyshuollossa voi asioida. Lain mukaan työnantajan on tarjottava vähintään lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Tarkemmin työterveyshuollon palveluiden sisällöistä sovitaan työnantajan kanssa. Sovitut asiat kirjataan yhteistyössä ylös työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmasta ilmenee, mitä palveluita työterveyshuoltosi sisältää. Dokumentti on julkisesti nähtävillä työpaikallasi.

Lakisääteistä työterveyshuoltoa on esimerkiksi työtapaturmien hoito tai hoitoon ohjaus sekä työntekijöiden sovitut lakisääteiset ja altisteperusteiset terveystarkastukset. Lakisääteistä työterveyshuoltoa ovat myös sovitut työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin neuvonta- ja ohjauspalvelut. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyy lisäksi rokotukset, päihdehaittojen ehkäisy-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Kun työkykyysi liittyy terveydellisiä haasteita, voit hakeutua työterveyshuoltoon, jossa annamme neuvontaa ja ohjausta sekä selvitämme työkykyäsi. Työterveydessä harkitsemme tilannekohtaisesti myös muiden asiantuntijoiden käytön tarpeen työkyvyn arvioinneissa.

Työterveyshuollossa arvioidaan lisäksi työntekijän kuntoutustarpeita sekä sovitetaan työtä vastaamaan olemassa olevaan työkykyyn yhteistyössä työnantajan ja työsuojeluorganisaation kanssa.

Työterveyshuollon palveluihin pääsy

Työterveyshuollossa on käytössä hoidon tarpeen arviointi. Saat työterveyshuoltoon soittaessasi neuvontaa ja ohjausta tilanteeseesi. Asiakaspalvelumme arvioi hoitosi tarpeen kiireellisyyden sekä oikean hoitavan tahon.
Keskitymme erityisesti pitkittyvää työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon. Voimme tarjota hoitopolun työterveyshuollossa henkilöasiakkaille niissä asioissa, joista työnantajan kanssa on sovittu. Hoitosi voidaan aloittaa fyysisen vastaanoton lisäksi myös tilanteen mukaan työfysioterapeutin suoravastaanotolla tai työterveyshoitajan tai -lääkärin etävastaanotoilla.

  • Työkyvyn tuki: työkykyarviot, osatyökykyisen työntekijän terveyden seuranta ja kuntoutustarpeen arviointi
  • Terveystarkastukset, ohjaus ja neuvonta terveysasioissa
  • Työterveyshoitajan vastaanottokäynnit
  • Työterveyshoitajan arvion perusteella työfysioterapeutin, työterveyspsykologin, sosiaalialan asiantuntijan ja työterveyslääkärin vastaanottokäynnit
  • Työtapaturmien hoito
  • Lääkärin tarpeelliseksi katsomat diagnostiset tutkimukset

Kaikille henkilöasiakkaille on käytettävissä OmaAallon digitaaliset työterveyspalvelut: päivystyschat, kiireetön viestintä esimiehille ja työntekijöille sekä etävastaanottopalvelut. Voit kysyä neuvoja ja saada ohjeita OmaAallon työterveyschatissa.

Selvitä, millaisia sairaanhoidon palveluita työnantajasi työterveyshuollon palvelusopimukseen sisältyy. Sairaanhoidon palvelut eivät ole lakisääteisiä palveluita, vaan työnantajat voivat lisäksi järjestää työntekijöilleen sairaanhoidon palveluita työterveyshuollossa.


Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana äkillisesti tai vähitellen. Työkyvyn heikkenemiseen on tarpeen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Työkyvyn tukemisen avaimet ovat usein työpaikalla.

Työterveys Aallon varhaisen tuen, tunnistamisen ja puuttumisen mallien avulla työpaikalla voidaan laatia oma toimintamalli työkykyä uhkaavia tilanteita varten, sekä tarvittaessa käynnistää korjaavat toimenpiteet työterveyshuollon tukemana. Malli toimii parhaiten, kun siitä on keskusteltu koko työyhteisön kanssa. Mallin mukainen toimintatapa hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin.

Keskeisessä asemassa prosessissa ovat työntekijä itse sekä hänen lähiesimiehensä. Prosessin eri vaiheissa työntekijä vastaa omista henkilökohtaisista ratkaisuistaan, työpaikalla prosessin etenemisestä vastaa lähiesimies.

Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa

OmaAalto

Digitaalinen kanavasi työterveyshuollon palveluihin sinulle ja tiimillesi. OmaAalto-asiointikanava on nopea, vaivaton ja tietoturvallinen tapa olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

OmaAallon kautta voit:

  • osallistua etävastaanottoon. Voit ottaa videopuhelun työterveyshoitajan, lääkärin tai muun työterveyden ammattilaisen kanssa.
  • viestitellä työterveyshoitajasi kanssa kiireettömistä asioista.
  • keskustella päivystyschatissa kiireellisistä asioista päivystävän työterveyshoitajan kanssa ja saada vastauksia kysymyksiin sekä oireiden arviointia. Chatin kautta emme hoida ajanvarausasioita.

OmaAalto -palvelun käyttöönotto

Palveluun kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksilla. Jotta tunnuksen voi luoda, tietojesi tulee löytyä työterveyshuollon potilastietojärjestelmästä. Jos tietojasi ei löydy, saat siitä ilmoituksen. Varmista, että esimiehesi on ilmoittanut sinut työterveyshuollon asiakkaaksi. Mikäli siitä huolimatta et pääse kirjautumaan, ota siinä tapauksessa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Aseta itsellesi salasana, mikäli haluat kirjautua jatkossa palveluun sosiaaliturvatunnuksesi ja salasanan avulla. Jos unohdat salasanasi, voit kirjautua palveluun pankkitunnistautumisella ja asettaa uuden salasanan. Omat tietosi haetaan automaattisesti työterveyshuollon tietojärjestelmästä.

OmaAalto toimii kaikilla älypuhelimilla, tietokoneilla ja selaimilla.