Asiakkuustiimi

Asiakkuustiimin puoleen voit kääntyä asiakkuuteen liittyvissä asioissa

Vastaava asiakkuuskoordinaattori

Laura Hyytinen
laura.hyytinen@tyoterveysaalto.fi
p. 0504725508

Asiakkuuskoordinaattori

Iida Kainulainen
iida.kainulainen@tyoterveysaalto.fi
p. 0503119881

Asiakkuuskoordinaattori

Johanna Karjalainen
johanna.karjalainen@tyoterveysaalto.fi
p. 0503125295 

Asiakkuuskoordinaattorit toimivat linkkinä työnantajan ja työterveyshuollon välillä. He tekevät tiivistä yhteistyötä asiakasorganisaatioiden kanssa sekä ovat työterveyshuollon asiantuntijoiden tukena.

“Tavoitteenamme on saumaton ja hyvä työterveysyhteistyö ja sen jatkuva kehittäminen. Tartumme haastaviinkin asioihin positiivisella ja kehittävällä otteella”.

#Työterveydenytimessä