Esihenkilölle

Olemme kumppanisi työhyvinvoinnin johtamisessa

Toimimme kumppaninasi työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäjänä. Vaikuttava työterveysyhteistyö on parhaimmillaan laaja-alaista työn, työolojen, työyhteisön ja yksilön työkyvyn edistämistä sekä muutoksen turvallista hallintaa.

Säännöllinen yhteydenpito esihenkilön ja työterveyshuollon välillä vahvistaa työkykyasioiden hoitoa ja on olennainen osa työterveysyhteistyötä. Kun tunnemme toisemme, tiedonkulku työkykyasioissa paranee ja voimme yhä paremmin tukea sinua esihenkilötyössä.

Yhteistyön tavoitteena on selkiyttää vastuut ja työnjako työkyvyn tueksi tehtävien toimenpiteiden osalta työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Yhteisten tilannekatsausten kautta työkyvyttömyyden riskien varhainen tunnistaminen ja ennakoivien toimenpiteiden suunnittelu tehostuvat. Tilannekatsauksissa puhutaan työntekijöiden työkyvystä, työkykyprosessien tilanteesta, työn sisällöstä ja työkyvyn tukemisen tavoista. Lisäksi keskustelemme kanssasi työyksikkönne toiminnan sujumisesta ja muutoksista sekä tukitoimien työnjaosta ja toiminnan ajoittamisesta.

EsihenkilöAalto esihenkilön työterveysasiointiin

Voit asioida työterveyshuollossa esihenkilön roolissa tietoturvallisesti ja vaivattomasti EsihenkilöAalto-asiointikanavan kautta. Voit ottaa yhteyttä oman vastuualueesi työterveyshoitajaan, kun asiasi koskee työntekijääsi.

Siirry Palveluun

Milloin esihenkilön tulee ohjata työntekijä työterveyshuoltoon?

Esihenkilön vastuulla on havainnoida työntekijöiden työkykyä ja sen muutoksia, sekä seurata työssä selviytymistä. Työkykyasioista keskusteleminen työntekijän kanssa säännöllisesti auttaa havaitsemaan mahdolliset työkyvyn uhat ajoissa. Mikäli työkyvyn laskuun liittyy terveydelliset tekijät, tulisi työntekijä ohjata työterveyteen sovitun käytännön mukaisesti. Työterveyden tehtäviin kuuluu työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn arviointi, seuranta ja hoitoonohjaus.
Työntekijän työhön paluun suunnittelu ja työhön paluun tukeminen on osa työterveysyhteistyötä. Näistä tekijöistä keskustellaan yhteistyössä mm. työterveysneuvotteluissa. Neuvottelussa sovitaan mm. työntekijän kuntoutuksen vaihtoehdoista, työhön palaamisvaiheen seuraamisesta, työyhteisön informoinnista ja työn muokkauksen keinoista.


Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana äkillisesti tai vähitellen. Työkyvyn heikkenemiseen on tarpeen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Työkyvyn tukemisen avaimet ovat usein työpaikalla.

Työterveys Aallon varhaisen tuen, tunnistamisen ja puuttumisen mallien avulla työpaikalla voidaan laatia oma toimintamalli työkykyä uhkaavia tilanteita varten, sekä tarvittaessa käynnistää korjaavat toimenpiteet työterveyshuollon tukemana. Malli toimii parhaiten, kun siitä on keskusteltu koko työyhteisön kanssa. Mallin mukainen toimintatapa hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin.

Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa