Tietosuoja

Tietosuoja

Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaan vakavasti. Käytämme henkilötietoja vain Työterveys Aalto Oy:n käyttötarkoituksiin liittyen ja käsittelemme kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Tietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu.

Tietosuojavastaava

Autamme sinua mielellämme henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse tyoterveys.tietosuoja@tyoterveysaalto.fi