Ensiapukurssit

Ovatko henkilöstönne ensiaputaidot ajan tasalla?

Tarjoamme asiakasorganisaatioillemme ensiapukoulutuksia. Työpaikkojen ensiapukoulutustentavoitteena on edistää ensiaputaitoja, ehkäistä tapaturmia sekä yleisesti lisätä työntekijöidenterveystietoutta. Ensiapukoulutuksien sisällössä otetaan huomioon työpaikan luonne ja olosuhteet, todennäköiset tapaturmariskit, vaara- ja hätätilanteet.

Räätälöidään teidän tarpeisiin sopiva kurssi!

Tiedustelut ja varaukset:

Satu Kuusamo
TTH, Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®
email: satu.kuusamo@tyoterveysaalto.fi
p. 050 381 9619

Hinnat:

SPR Ensiapukurssi EA 1® -lähikoulutus 1600€*
SPR Ensiapukurssi EA 2® -lähikoulutus 980€*
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -lähikoulutus 950€*
SPR Hätäensiapukurssi 4 -lähikoulutus 650€*
Rekisteröinti- ja todistusmaksu 19,50€/hlö.*

Sisältää mobiilikortin.
*Hintaan lisätään alv. 24%.
*Osallistujamäärä max.15hlö./kurssi

Peruutusehto:
Ryhmätoiminta tulee perua viimeistään viisi (5) päivää ennen varattua ajankohtaa, muussa tapauksessa veloitamme sovitun ryhmätoiminnan hinnan täysimääräisenä.

EA 300x250

SPR Ensiapukurssi EA 1®

SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittanut hallitsee ensiavun antamisen ja auttamisenperusteet hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuus tilanteissa.

Kurssitodistus: SPR Ensiapukurssi EA 1® -kurssitodistus
Voimassaoloaika: Kolme (3) vuotta
Kurssin kesto: 16h (2 päivää).
Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Elvytys aikuiselle, lapselle ja vauvalle
 • Defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset: aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

SPR Ensiapukurssi EA 2®

SPR Ensiapukurssi EA 2® -jatkokurssi edellyttää voimassaolevan SPR Ensiapukurssi EA 1® -pätevyyden. Kurssinsuorittanut hallitsee ensiavun antamisen ja saa varmuutta toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Kurssilla syvennetään ensiavun tiedollista ja taidollista osaamista.

Kurssitodistus: SPR Ensiapukurssi EA 2® -kurssitodistus
Voimassaoloaika: Kolme (3) vuotta
Kurssin kesto: 8h (1päivän)
Kurssin sisältö:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
 • Ensiarvio
 • Tapahtumatiedot
 • Vammamekanismi
 • Tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi
 • Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
 • Ensiapuasennot ja tarkkailu
 • Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Henkinen ensiapu
 • Kohderyhmän mukaiset harjoitukset

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® käydään läpi toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa. Kurssi toimii SPR Ensiapukurssi EA 1®- ja SPR Ensiapukurssi EA 2® -kurssien kertauksena ja ylläpitää minimitason ensiapuvalmiutta.

Kurssitodistus: SPR Hätäensiapukurssi 8 t® kurssitodistus
Voimassaoloaika: Kolme (3) vuotta
Kurssin kesto: 8h (yksi päivä)
Kurssin sisältö:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
 • Sairauskohtaukset: aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki
 • Palovammat
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Kurssi toimii SPR Ensiapukurssi EA 1®- ja SPR Ensiapukurssi EA 2® -kurssien kertauksena ja ylläpitää minimitason ensiapuvalmiutta. Kesto 4h.

Kurssitodistus: SPR Hätäensiapukurssi 4 t® kurssitodistus
Voimassaoloaika: Kolme (3) vuotta
Kurssin kesto: 4h
Kurssin sisältö:

 • Toiminta auttamistilanteessa.
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu.
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • Haavat, palovammat ja sähköisku
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki
 • Tapaturmien ehkäisy

Ensiapukoulutuksien KELA-korvattavuus

Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Ensiapukoulutus kuuluu korvausluokkaan I, johon kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset

Ensiapukoulutuksien toteutus

Työterveys Aallon ensiapukurssien kouluttajana toimii ETK-pätevyyden omaava työterveyshoitajamme. Kurssit toteutetaan lähiopetuksena, jossa kouluttaja ohjaa ryhmää paikan päällä. Kurssi voidaan järjestää Työterveys Aallon tiloissa tai halutessanne kouluttajamme voi tulla työpaikallenne pitämään kurssin. Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

#töissäterveytesipuolesta