Mielenterveyshäiriöistä johtuvat sairaspoissaolot ohittamassa Tules-poissaolot suurimpana diagnoosipääryhmänä

Työterveys Laine ja Työterveys Aalto tuottavat yhdessä noin 30 000 henkilöasiakkaan työterveyshuollon Keski-Suomen alueella.  Vuositasolla tarkastellen asiakasyritystemme henkilöstölle kertyy yhteensä noin 250 000 sairaspoissaolopäivää. Jos yhden sairaspoissaolopäivän hinnaksi laskennallisesti arvioidaan työnantajalle 350€ niin poissaolojen kustannukset ovat noin 87 miljoonaa euroa vuositasolla. Huiman iso summa menetettyä rahaa alueellisesti.

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli sairaspoissaolojen vähentämisessä sekä työkyvyn ylläpitämisessä. Hyvässä yhteistyössä työnantajien ja henkilöstön kanssa toteutettu työterveyshuolto luo edellytykset työterveyshuollon ennaltaehkäisevälle työlle, työkyvyn seurannalle ja oikea-aikaiselle työkyvyn tuelle, työhön paluulle sekä tarvittaessa kuntoutukselle.

Hyvä yhteistyö työterveyshuollon, asiakasyritysten ja henkilöstön välillä tulee korostumaan sairaspoissaolojen yleisimpien syiden muutosten myötä.  Työterveyshuollot ovat tehneet valtakunnallisesti hyvää ja vaikuttavaa työtä tuki – ja liikuntaelinsairauksien (tules) saralla jo pitkään. Valitettavasti mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (diagnoosipääryhmä ICD 10 F00-F99), tutummin Mie-ongelmat nousevat useilla työpaikoilla jo Tules ongelmien rinnalle tai ohi.

Tarkasteltaessa Aallon ja Laineen koko asiakaskuntaa, olemme sairaspoissaolojen suhteen tilanteessa, jossa Mie-ryhmän poissaolot ovat nousemassa suurimmaksi diagnoosipääryhmäksi ohi tules-ongelmien. Tämä merkittävä muutos on toteutunut nopeasti viime vuosien aikana. Oman haasteensa ilmiöön tuo, että Mie-ryhmän poissaolot ovat ”monimutkainen” ongelma, eikä mikään yksittäinen tekijä itsessään selitä tätä valitettavaa kehitystä.

Joka tapauksessa työterveyshuollolla on merkittävä rooli kehittää omaa toimintaansa, rakentaa yhä parempaa yhteistyötä työterveyshuollon ja työpaikan välillä sekä luoda uusia toiminta/palvelumalleja, jotta pystymme pysäyttämään Mie-ryhmän poissaolojen jatkuvan kasvun tai ainakin pienentämään kulmakerrointa, jolla poissaolot kasvavat.

Tähän haasteeseen me Laineessa ja Aallossa haluamme vastata. Työterveyshuolto on olemassa asiakkaitaan varten.

– Jarno Pylkkänen, (TtM)
Jarno Pylkkänen on Työterveys Aallon ja Työterveys Laineen toimitusjohtaja.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Laadunhallinta Työterveys Aallossa

Kesän 2024 aukioloajat