Sairauspoissaolot laskuun hyvällä yhteistyöllä

Vuonna 2019 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä aloitetussa TYÖOTE-toimintamallissa haluttiin helpottaa sairaala- ja terveyskeskuslääkärien työtä ja puuttua liian pitkiksi arvioituihin sairauspoissaoloihin.

Kehitettiin malli, jossa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa hoidetusta potilaasta ja huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata mahdollisimman pikaisesti työkykyisenä töihin.

Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyötykäyttöön ja tueksi.

Esimerkiksi lonkan tekonivelleikkauksen keskimääräinen toipilasaika on 103 päivää, kun Työote-mallissa se lyheni 69 päivään. Lannerangan välilevyleikkauksen vastaavat luvut ovat 74 ja 45. Polven tekonivelleikkauksen keskimääräinen toipilasaika on 105, kun Työote-mallissa se jäi 79 päivään.

Me Aallossa pääsimme pilotoimaan uutta toimintamallia

Toimintamallissa erikoissairaanhoito toimittaa Aallon vastuutyöterveyshoitajalle tiedon potilaan leikkauksesta jo ennen itse toimenpidettä. Kun meillä työterveyshuollossa on ennalta tieto leikkauksesta, pystymme aloittamaan hyvissä ajoin työhön paluun järjestelyt yhdessä työntekijän ja työpaikan kanssa. Ammattilaisemme aikatauluttavat ja sopivat työkyvyn arvioinnin, tuen ja kuntoutuksen sekä tarvittaessa huolehtivat sairausloman jatkosta ajallaan.

Parhaimmillaan tämä saumaton yhteistyö lyhentää sairauspoissaoloja merkittävästi ja nopeuttaa työntekijöiden työhön paluuta

Hienoa, että toimintamallia laajennetaan koko Suomeen!

Lue lisää Työterveyslaitoksen artikkelista.

#työterveydenytimessä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Laadunhallinta Työterveys Aallossa

Kesän 2024 aukioloajat