Työpaikkakiusaaminen on kaikkien asia

Työpaikkakiusaaminen on psykososiaalinen ilmiö. Se vaikuttaa sekä kiusatun mieleen että työpaikan sosiaalisiin suhteisiin. Se on toiseen ihmiseen suunnattua negatiivista kohtelua, jonka seurauksena ihminen joutuu psyykkisesti erilleen muista. 

Työpaikkakiusaamisen ilmenemismuodot ovat moninaiset. Kiusaaminen voi olla myös vaikeasti havaittavaa, ja esiintyä pelkästään ilmeinä ja eleinä, jolloin sitä on vaikeampi tunnistaa. Kiusaaminen on traumatisoivaa, eikä se ole koskaan vain kiusatun ja kiusaajan välinen asia. Hylätyksi tulemisen kokemus on traumatisoitumisen ydin. Varsinkin silloin, kun työyhteisö huomaa kiusaamisen, mutta jättää kiusatun yksin.

Erilaiset oireet, kuten univaikeudet, aiheuttavat kiusatulle aivokuormitusta. Stressipitoisen aivokuormituksen on katsottu vaikuttavan konkreettisesti psykologisiin tiedonkäsittelytoimintoihin, keskeisimpinä muistiin, keskittymiseen, ja toiminnanohjaukseen. Nämä ja kiusaamisesta seuranneet mielenterveysongelmat johtavat usein kiusatun työkyvyttömyyteen. Näistä syistä kiusaamisesta aiheutuu usein myös taloudellisia menetyksiä kiusatulle, työnantajalle ja yhteiskunnalle.

Kiusaamisen vakavien seurausten vuoksi nopea puuttuminen on tärkeää. Jos tulet kiusatuksi, hae tukea monelta suunnalta. Ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun, johtoon, työterveyshuoltoon, työkaveriisi ja ystäviisi. Saman voit tehdä, jos näet kiusaamista ympärilläsi. Katso myös, että elämässäsi on muitakin merkityksellisiä asioita kuin työ.

 

Siina Suikki (työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsL, työnohjaaja, seksuaalineuvoja)
Siina Suikki työskentelee Työterveys Aallossa työterveyspsykologina. Neuropsykologiasta kiinnostunut työterveyspsykologi Siina Suikki on tehnyt aiheesta lisensiaatin työnsä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Lääkärirekry