Ajankohtaista Työterveys Aallolla

Työterveys Aallon uudet verkkosivut julkaistu osana brändiuudistusta Työterveys Aallon brändi uudistuu. Brändityö on toteutettu yhteistyössä markkinointi- ja viestintäkumppanin Kamuan kanssa. Uudistuksen myötä Työterveys Aalto saa uuden visuaalisen ilmeen painotuotteisiin, logoihin sekä toimitiloihin. Myös verkkosivumme uudistuivat. Tutustu brändiuudistukseen tästä!   Työterveys Laineen ja Aallon johtavaksi työterveyslääkäriksi Veikko Kujala Veikko Kujala (LT, Työterveyshuollon erikoislääkäri, eMBA) on ottanut […]

Read More… from Ajankohtaista Työterveys Aallolla

Työpaikkakiusaaminen on kaikkien asia

Työpaikkakiusaaminen on psykososiaalinen ilmiö. Se vaikuttaa sekä kiusatun mieleen että työpaikan sosiaalisiin suhteisiin. Se on toiseen ihmiseen suunnattua negatiivista kohtelua, jonka seurauksena ihminen joutuu psyykkisesti erilleen muista.  Työpaikkakiusaamisen ilmenemismuodot ovat moninaiset. Kiusaaminen voi olla myös vaikeasti havaittavaa, ja esiintyä pelkästään ilmeinä ja eleinä, jolloin sitä on vaikeampi tunnistaa. Kiusaaminen on traumatisoivaa, eikä se ole koskaan […]

Read More… from Työpaikkakiusaaminen on kaikkien asia

Miksi asiakkuuksien johtaminen on menestystekijämme?

Käymme usein työyhteisöissämme keskustelua siitä, ketkä ovat asiakkaitamme ja kuka on avainasiakas. Näkökulmia on monia, riippuen siitä, millä syvyydellä asiakasrajapinnassa sekä sidosryhmäyhteistyössä operoidaan.   Asiakaslähtöistä toimintaa kehitettäessä olennaista on hahmottaa, että työterveyshuollon palveluntuotannossa palveluiden sisällöistä kanssamme sopii ja päättää työnantaja-asiakas. Henkilöasiakas on kuitenkin yritysasiakkaan rinnalla yhtä tärkeä mielipidevaikuttaja ja palvelun potentiaalinen suosittelija. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys myötävaikuttaa […]

Read More… from Miksi asiakkuuksien johtaminen on menestystekijämme?

TYÖKYVYN PUHEEKSIOTTO – miksi tästä pitäisi puhua ja miten sen teen?

Miksi työkyvystä puhuminen on joskus hankalaa? Aihe on usein herkkä, koska työelämän vaatimukset ja kulttuuri tuntuvat edellyttävän, että työssä on pärjättävä. Näin ei kuitenkaan usein ole. Esimiehen tehtävänä on tunnistaa merkkejä siitä, että työntekijän työ ei sujukaan siten kuin aikaisemmin. Jotain pitäisi tehdä, mutta miten otan puheeksi? Työkyvystä keskustelun tavoitteena on ennakoiden selvittää työkyvyssä tapahtuvaa […]

Read More… from TYÖKYVYN PUHEEKSIOTTO – miksi tästä pitäisi puhua ja miten sen teen?

Mielenterveyshäiriöistä johtuvat sairaspoissaolot ohittamassa Tules-poissaolot suurimpana diagnoosipääryhmänä

Työterveys Laine ja Työterveys Aalto tuottavat yhdessä noin 30 000 henkilöasiakkaan työterveyshuollon Keski-Suomen alueella.  Vuositasolla tarkastellen asiakasyritystemme henkilöstölle kertyy yhteensä noin 250 000 sairaspoissaolopäivää. Jos yhden sairaspoissaolopäivän hinnaksi laskennallisesti arvioidaan työnantajalle 350€ niin poissaolojen kustannukset ovat noin 87 miljoonaa euroa vuositasolla. Huiman iso summa menetettyä rahaa alueellisesti. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli sairaspoissaolojen vähentämisessä sekä työkyvyn ylläpitämisessä. Hyvässä […]

Read More… from Mielenterveyshäiriöistä johtuvat sairaspoissaolot ohittamassa Tules-poissaolot suurimpana diagnoosipääryhmänä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myös työterveyshuollon mittaristoa

Hyvinvointialueiden perustaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistus hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021. Jatkossa hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuntien vastuulle jää edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.     Hyvinvointialueista tulee uudistuksen jälkeen kuntien luonteva yhteistyökuppani alueellisen terveys- ja hyvinvointitiedon tuottamisessa sekä kansansairauksia koskevien monisektoristen hankkeiden koordinoijana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee ymmärtää sekä kunnan eri hallinnonalojen erityisvastuuna että sosiaali- ja terveystoimen erityisvastuuna. Toimijoilta tarvitaan yhteistyökykyä, valmiutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteisvastuuseen ja erityisvastuiden jakamiseen. Terveyden edistämisen hyvä ohjenuora on: […]

Read More… from Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myös työterveyshuollon mittaristoa

Toimintasuunnitelma on työterveysyhteistyön kartta

Työnantajan velvoite sopia työntekijöiden työterveyshuollosta perustuu lakiin. Tavoitteena toiminnan järjestämisessä on turvata työntekijöiden terveellinen ja turvallinen työn tekeminen työhyvinvointia tukevassa työympäristössä.  Työterveystoiminnan aloittamiseksi yritys ja työterveyspalveluntuottaja solmivat palvelusopimuksen yrityksen haluamalla laajuudella, lain mukaan vähintään lakisääteisistä työterveyspalveluista. Hyvinvoiva työntekijä, joka sairastumisen sattuessa pääsee sujuvasti terveydenhuollon palveluiden piiriin, on työnantajalle tärkeä voimavaratekijä. Moni yritys sopiikin työterveyshuoltopalveluntuottajan kanssa […]

Read More… from Toimintasuunnitelma on työterveysyhteistyön kartta